Garantie

Fiets accu die gereviseerd en goed getest zijn uit de werkplaats word aan de klanten afgeleverd met garantie van 2 jaar.. Bij gereviseerde fiets accu die retour komen dient de garantie zegel intact te zijn. Bij toedoen van eigen schade aan de fiets accu of gebreken van de zegel vervalt de garantie.
Onderhoud accu’s tijdens de periode dat u hem niet gebruikt is zeer belangrijk, zorg ervoor datminimaal 1x in de maand word bijgeladen. Elke accu heeft zelfontlading, dus als u geen onderhoud pleegt zal de levensduur van de accu beïnvloed worden of defect gaan. ( valt niet onder garantie)
Fietsaccu Nederland bepaalt in overleg met de fabrikant of de claim in aanmerking komt voor garantie en stelt vast of het artikel vervangen of gerepareerd dient te worden. Alle (vervolg)kosten die zouden kunnen ontstaan door het defecte artikel komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Garantie uitsluitingen

  • Sulfatering (gevolg van niet goed laden, of te diep ontladen van de accu).
  • Slijtage.
  • Te diep ontladen.
  • Overladen.
  • Fysieke schade.
  • Verkeerd gebruik
  • Verbreken van de garantiezegel
  • Nalatigheid